april 2015

Celebritet

  • av
Camera and flash

Bild: Shutterstock.

En celebritet i styrelsen?

I vissa fall kan det vara värdefullt att få in en känd och respekterad person i styrelsen som enbart med sitt personliga varumärke ökar förtroende för bolaget och med sitt nätverk öppnar kontaktytor som bolaget inte annars skulle få. Det kan exempelvis vara en person som är känd från näringslivet, en känd politiker eller någon annan allmänt känd och respekterad person. Bland ägare som avser att börsnotera sitt bolag är det vanligt att försöka få in ett ”fint” namn i styrelsen för att öka förtroendet mot investerare inför noteringen.

Läs mer »Celebritet

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Hur många uppdrag

  • av

 Roll

gavel_100x1000

Bild: Shutterstock.

Jag får ofta frågan ”Hur många styrelseuppdrag kan man ha”. Svaret beror naturligtvis på bolagets verksamhet, bolagets situation och din egen kapacitet. Ledamotens roll i styrelsen påverkar också den förväntade insatsen – rollen som ordförande kräver 2-3 ggr större insats än det som är normalt för en ordinarie ledamot.

Läs mer »Hur många uppdrag

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Styrelsens årsplanering

  • av

Hur många möten?

iPad Calander

Bild: Shutterstock.

Hur ofta ska styrelsen i ett bolag träffas? Det beror naturligtvis på bolagets och verksamhetens situation. Om det är ett bolag i uppstartsfas (early stage) så måste man hålla styrelsemöten relativt ofta – kanske en gång i månaden. I tidiga bolag får man också räkna med minst en extra bolagsstämma per år. Om det är ett mer moget bolag är det vanligt med 6-7 ordinarie möten per år (inklusive bolagsstämma).

Mellan ordinarie möten tillkommer extra möten. Som ledamot får man räkna med ett par extra möten per år – telefonmöten eller fysika möten. Det är kortare men mycket viktigta möten som behandlar en ett par specifika frågor. Extramötet är ofta ett beslutsmöte där styrelsen fattar de beslut som inte kan vänta till nästa ordinarie möte.

Detta innebär att som ledamot i en styrelse får du räkna med:

  • 15 möten per år i ett ungt bolag i uppstartsfas, och
  • 10 möten per år i ett mer moget bolag.

Läs mer »Styrelsens årsplanering

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Vad, vem och hur?

  • av

Tre frågor Det är viktigt för alla verksamheter som säljer produkter och tjänster att åtminstone i samband med uppdatering av sina affärsplaner svara på tre grundläggande… Läs mer »Vad, vem och hur?