juni 2015

Ordförande och ett vinnande team

  • av
Chairman and team

Ordföranden och ett vinnande team. Bild: Shutterstock.

I mitt förra inlägg tog jag upp vad lagen säger om rollen som ordförande. Lagar och regler har i huvudsak en kontrollerande uppgift och säger inget specifikt om styrelsens strategiska och värdeskapande roll. Jag därför tar i detta inlägg upp den ledande rollen i styrelsens arbete med bolagets strategiska utveckling.

Läs mer »Ordförande och ett vinnande team

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Ordföranden leder styrelsen

  • av
Chairman

Ordföranden leder styrelsen. Bild: Shutterstock.

I detta blogginlägg tar jag upp vad lagar och regler säger om rollen som ordförande. Detta är det andra inlägget om ordföranderollen. Jag har i ett tidigare inlägg delat med mig av en bruttolista över vad rollen kan omfatta.

I nästa blogg tar jag upp ordföranderollen utifrån ett affärsmässigt, strategiskt och värdebyggande perspektiv.

Inläggen är i huvudsak anpassade för mindre och medelstora bolag som inte är börsnoterade. Jag tar därför inte specifikt upp de krav som börsen eller koden för bolagsstyrning ställer på styrelsen och dess ordförande.

Läs mer »Ordföranden leder styrelsen

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Rollen som ordförande

Complex Task

Mångfasetterad roll. Bild: Shutterstock.

Rollen som styrelsens ordförande är idag mycket omfattande och komplex. Styrelsen ska titta bakåt på bolagets historiska prestationer och samtidigt bedöma framtida möjligheter och utmaningar.

Bolagets styrelse har en kontrollerande, utmanande och uppmuntrande funktion. Det innebär att styrelsen ska se till att bolaget dels följer lagar och regler, och dels möter förväntningar från bolagets ägare, kunder, leverantörer, anställda, stat, kommun och andra intressenter. Det är detta arbete som styrelsens ordförande ska leda.

Jag kommer i tre blogginlägg att ta upp vad jag anser att rollen som styrelsens ordförande innebär.

I detta första inlägg har jag sammanställt en bruttolista över vad rollen kan omfatta.

I nästkommande blogg tar jag upp vad lagar och regler säger om rollen som ordförande.

I det tredje inlägget delar jag med mig av mina erfarenheter och tankar om ordföranderollen från ett bredare synsätt – ett affärsmässigt, strategiskt och värdebyggande perspektiv.

Inläggen är i huvudsak anpassade för mindre och medelstora bolag som inte är börsnoterade. Jag tar därför inte specifikt upp de krav som börsen eller koden för bolagsstyrning ställer på styrelsen och dess ordförande.

Läs mer »Rollen som ordförande

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Arlandamötet

  • av
Sky City Arlanda

Ett möte på Arlanda Sky City. Bild: Shutterstock.

Jag har i ett par blogginlägg delat med mig av mina erfarenheter från vd-byten. I denna blogg delar jag med mig av ett exempel, baserat på ett verkligt fall, som visar hur en uppsägning kan gå till – eller snarare hur en uppsägning inte ska gå till.

Läs mer »Arlandamötet

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail