augusti 2015

Abdikera som vd

Abdicate

Bild: Shutterstock

Vid ett externt vd-byte ska du som vd och huvudägare i ett ägarlett bolag i en utomståendes händer inte bara överlämna ditt livsverk utan också i många fall din, dina kompanjoners och din familjs förmögenhet. Jag har träffat företagare som har haft hela sitt och familjens livslånga sparande i endast ett bolag – sitt eget. Men förr eller senare måste ett vd-byte ske i alla bolag – om inte förr så av åldersskäl.

En förutsättning för ett lyckat byte är förståelse, förtroende och respekt från alla inblandade. Beslutet att lämna vd-rollen kräver därför noggranna mentala, känslomässiga och praktiska förberedelser. Dessa tar tid, och måste få ta tid! Det är ett komplext och stort beslut som tar tid att förstå, acceptera och verkställa.

Läs mer »Abdikera som vd

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Byta vd i ett ägarlett företag

Family business

Jag har som riskkapitalist och rådgivare jobbat med ett stort antal ägarledda bolag. Med ett ägarlett bolag menar jag här ett privatägt bolag (inte börsnoterat) där ägarna, eller ägaren, har ledande positioner i bolaget. Många familjeföretag är exempelvis ägarledda bolag. Huvudägaren är ofta grundare, en stark entreprenör och har en ledande operativ roll. Han eller hon har ofta inte bara en ledande roll utan flera, som exempelvis vd/marknadschef eller utvecklingschef/produktionschef.

Min erfarenhet från ett antal vd-byten är att det är en svår och grannlaga process – en process som jag fått stor respekt för. Ett lyckat vd-byte med rätt person är en positiv, värdeskapande förändring i bolaget. Nya idéer, nya tankesätt och nytt ledarskap utfört på ett för situationen rätt sätt innebär ett strategiskt lyft för bolaget, styrelsen och ägarna. Ett misslyckat vd-byte har å andra sidan stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget. Det leder i sin tur till stora problem bland ägare, i styrelsen och i bolaget.

Läs mer »Byta vd i ett ägarlett företag

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Frilans

Freelancer

Bild: Shutterstock

Hur är det att vara frilansare? Den frågan har jag fått flera gånger under sommaren. Det är från vänner som funderar på att ta steget och starta eget bolag och anställa sig själv. Mitt korta svar på frågan är att det är spännande och fantastiskt kul – även om det är mer riskfyllt avseende månadsinkomsten och att jag jobbar fler timmar än tidigare.

Jag har över åren träffat, och träffar många, frilansare inom bl.a. affärsutveckling, ekonomi, reklam och har med dem ofta diskuterat vad som är drivkraften för att starta eget företag och försöka försörja sig själv. Det svar jag får oftast är friheten att välja när och hur man jobbar, att jobba i sitt eget bolag samt välja vem man jobbar med. Men vi är alla eniga om att man inte styr sin tid – men sina uppdrag.

Läs mer »Frilans

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail