Hoppa till innehåll

Ägare, styrelse och ledning

success

Mission

OWBOMA är platsen för dig som är ägare, medlem i styrelsen, eller leder en verksamhet. Du exponeras kontinuerligt för komplexa beslutssituationer i en föränderlig omvärld. De beslut du fattar påverkar verksamheten både på kort och lång sikt. Ibland är det helt avgörande vägval som påverkar  din verksamhet, dina medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter. 

OWBOMA’s mission är att hjälpa dig att strukturera dina tankar, alternativ och dess konsekvenser.  Här delar jag med mig av mina erfarenheter från strategisk affärsutveckling från fyra huvudsakliga områden där jag är, eller har varit, verksam som:

  •  Ägare,
  • styrelseledamot,
  • operationell ledare,
  • senior advisor och coach.

Gränsland

Jag har under hela min yrkeskarriär varit verksam i gränslandet mellan teknik och ekonomi. I huvudsak har jag jobbat med – och jobbar med – ambitiösa verksamheter med kraftig tillväxt som mål. Jag jobbar aktivt med bolag och verksamheter i olika faser av dess livscykel. Det är både unga verksamheter som söker sin plats på marknaden och mer mogna som måste försvara sin marknadsposition.

Ta gärna kontakt för att få vet mer.  Besök gärna min hemsida vestadil.com.

Ordlista för affärsspråk

BZT_sv_512x512_24

BZT (Bizness Talk) Dictionary är ordlistan för dig då du möter, lyssnar till och talar med investerare, rådgivare, konsulter eller kollegor i finanssektorn! Det är en sektor som hämtat många av sina fackord och uttryck från Wall Street och London City.

Ordlistan innehåller även grundläggande ekonomiska och juridiska begrepp som inte enbart används i finanssektorn, utan också i affärsspråket bland ägare, i styrelserummet och i företagsledningen. Den uppdateras kontinuerligt med nya finansord, ekonomiska- och juridiska begrepp.

Du kan köpa och ladda ner appen ”BZT Dictionary” med den kompletta ordboken på Google Play och på Apples Appstore.

cn_fotgrafiska_1000x
Bloggar.