Hoppa till innehåll

Länk mellan ägare, styrelse och ledningen

Ordförande kvinna

Ordförande har en allt viktig roll i att leda styrelsens arbete och vara en länk mellan ägare, styrelse och företagsledning. I ansvaret och ledarskapet ingår att se till att alla tre parter har samma målbild och är överens om de prioriteringar som görs. Ordföranden ansvarar för att styrelsen uppfyller åtaganden och förväntningar mot ägarna. Här är ett ägardirektiv ett grundläggande underlag. Öppenhet i kommunikationen mellan ägare, styrelse och ledning är avgörande för att skapa tillit och tilltro till varandras kompetens.

Läs mer »Länk mellan ägare, styrelse och ledningen

Från ordningsperson till ledare

Papper i ordning

Som ordförande har du det formella ansvaret – och befogenheterna – att skapa och upprätthålla ordning och reda samt formalia kring styrelsearbetets form och innehåll. Men styrelseordföranden har över åren fått en alltmer mer framträdande roll där ledarskapet särskiljs från ordförandeskapet. Att skapa ett lag av styrelsen och säkerställa att styrelsen blir en strategisk resurs för företaget förutsätter en annan typ av kapacitet och andra kvaliteter och som inte automatiskt kommer med den formella rollen som ordförande.

Läs mer »Från ordningsperson till ledare

Ordförandens särställning

Möte med presentation

Ordföranden har en särställning i styrelsen som är reglerad både i lag och praxis. Enligt Aktiebolagslagen (ABL) ska en av ledamöterna i en styrelse som har mer än en ledamot vara ordförande. Notera att även om innehållet i denna artikel baseras på rollen som ordförande i ett aktiebolag så gäller slutsatserna i huvudsak även för ordföranden i andra verksamheter – som exempelvis ideella föreningar, offentliga bolag och verksamheter m.m.

Läs mer »Ordförandens särställning

Aktiespararna krokar arm med riskkapitalister – sätter rättssäkerheten på spel

Aktiespararna har hittat ett nytt och innovativt sätt att finansiera legala processer mot styrelser och ledningar i bolag.  Aktiespararna tar nämligen hjälp av den internationella investeringsfonden Therium för att finansiera en process mot fjorton före detta medlemmar av Swedbanks styrelse och ledning.  Det är ett nytt fenomen i Sverige när stora anglosaxiska riskkapitalfonder går in och investerar i legala processer mot en procentuell andel av det belopp som eventuell utbetalas. I detta fall utlovas Therium 20 % av det belopp som Swedbank erhåller. Therium investerar typiskt sett omkring 170 mkr (15 £m) eller mer per case mot ett förväntat utfall på 6–10 gånger investeringen.

Läs mer »Aktiespararna krokar arm med riskkapitalister – sätter rättssäkerheten på spel

Ekonomisk pandemi och obeståndstider

Tight  möte

Denna vår med Covid-19 innebär stora osäkerheter för många bolag och verksamheter.  På några veckor har för många en betydande del av kunderna och förväntad försäljning uteblivit. Regering och kommuner jobbar febrilt att med olika krispaket stötta verksamheterna. Men det tar tid att få paketen på plats och kommer i de flesta fall inte fullt ut kompensera uteblivna intäkter.

Ledningen i bolagen har svårt att bedöma framtiden eftersom ingen vet hur länge den ekonomiska pandemin kommer att pågå och när kan vi börja återgå till en mer normal situation. Det är uppenbart att viruset inte går att utrota och att vi måste vänja oss att leva med risken för smittspridning tills vi antigen fått ett verksamt vaccin eller uppnår tillräcklig flockimmunitet. Det kan med andra ord ta lång tid innan vi kan återgå till en mer normal situation.

Läs mer »Ekonomisk pandemi och obeståndstider

Helikopterpengar

helikopter droppar pengar

Helikopterpengar är en åtgärd som nu i Coronatider diskuteras i flera länder. Helikopterpengar är en extraordinär expansiv penningpolitik som enkelt förklarat innebär att Riksbanken startar tryckpressarna och trycker stora summor pengar.

Läs mer »Helikopterpengar

Utdelning våren 2020?

Styrelse

Vi är mitt inne i en pandemi orsakad av Covid-19 (Corona) och just nu pågar debatten om aktiebolag ska lämna utdelning till sina aktieägare. Det finns i två överväganden som bolagens styrelser bör göra i beslutet om utdelning:

  1. Styrelsens ansvar gentemot försiktighetsregeln.
  2. Förståelse från omvärlden.
Läs mer »Utdelning våren 2020?

Säljarens garantier

Signera kontrakt

I garantisektionen i ett aktieköpeavtal ger säljaren vanligtvis garantier avseende viktiga omständigheter i bolaget och dess verksamhet. Garantierna ges normalt från den dag då säljaren och köparen ingår (signerar) aktieköpeavtalet.

Om avslutningen av affären (då aktierna de facto byter ägare) äger rum vid ett senare datum än signeringen, är det ofta en fråga om garantierna ska göras på datumet för undertecknandet (eng. signing) eller också på dagen för avslutningen (eng. closing). I det senare fallet kan det vara rimligt att säljaren vid avslutningen återigen uppdaterar sina garantier. Garantier skall dock aldrig ges framåtsyftande, d.v.s. säljaren ska inte ge garantier om händelser som kan uppkomma i framtiden. Garantierna ska även ges individuellt och var för sig och inte gemensamt (eng. individually and severally, and thus not jointly and severally).

Läs mer »Säljarens garantier

Aktieägaravtal

Avtal
Aktieägaravtal

Jag har ett i uppdrag med att hjälpa flera parter att forma ett delägande i joint venture gjort en sammanfattning av huvudpunkterna i ett aktieägaravtal. Jag delar här med mig av den sammanfattningen och hoppas att den kan vara intressant för fler som är eller kommer att hamna i en likande situation.

Läs mer »Aktieägaravtal

Dax att utse ”Årets svenska intraprenör”.

Intraprenör

En betydande del av det välstånd vi skapat i Sverige har möjliggjorts av ett antal banbrytande innovationer. Vi känner väl till våra stora, ambitiösa entreprenörer som lagt grunden för ett antal framgångsrika företag. Men det som inte uppmärksammas i tillräcklig omfattning är de nya innovationer och kontinuerliga förbättringar som görs i det tysta inne i företagen.

Läs mer »Dax att utse ”Årets svenska intraprenör”.

Stora Styrelsedagen 2017

Agenda styrelsedagen

 

Mångfald i en styrelse är viktigt. Styrelsen kan liknas med en orkester där alla instrument som behövs är representerade. För hur kul är det om alla spelar flöjt? Kloka av ord av Sven Hagströmer när Styrelseakademien i Stockholm hade sin Stora Styrelsedag den 21 november. Det var ett välbesökt och välarrangerat event på Epicenter, som är Stockholms första digitala centrum för innovation.

Läs mer »Stora Styrelsedagen 2017

Gigekonomin

Gig woman
Bild: Shutterstock.

I gigekonomin ersätts fasta anställningar av tillfälliga gig. En synonym är ”on-demand-ekonomin”. Att giga inte ska förväxlas med prefixet giga som betecknar en miljard, t.ex. en gigabyte (1 GB).

Läs mer »Gigekonomin

Snapchat börsnoteras

SelfieAlla känner vi väl till Snapchat, d.v.s. den app som under några sekunder visar en bild tagen med mobiltelefon. Som sändare kan välja du hur länge – mellan 1 och 10 sekunder – som mottagare kan visa din bild. Sedan försvinner bilden (snappen) från mottagarens skärm såvida hon eller han inte hinner ta en skärmdump. Snapchat används därför mest av ungdomar eftersom sändaren har bättre kontroll på var bilden hamnar då det är svårt att hinna kopiera och dela på andra sociala nätverk.

Läs mer »Snapchat börsnoteras

Trump, Brexit och Världen 2017

Varlden 2017 Magazine

Vi är redan en bra bit in på det nya året 2017 och en bra start i januari är Dagens Industris konferens Världen. Årets konferens Världen 2017 hölls på Berns den 26 januari.  Det är självklart alltid omöjligt att förutse hur ett nytt år ska utvecklas och 2017 är inget undantag. Vi har ett spännande – för att inte säga skrämmande – år framför oss.

Läs mer »Trump, Brexit och Världen 2017

Hållbarhet i lagen och praktiken


Geen feet

Det ställs allt högre krav på oss som ägare, styrelseledamöter och ledning av företag och verksamheter att säkerställa hållbar produktion och konsumtion av både varor och tjänster. FN anger i sina globala mål (1) att:

  • En omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.
  • En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.
  • Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom.

Läs mer »Hållbarhet i lagen och praktiken

The Anglo-Swedish translation guide

English & Swedish flag

Jag har under en stor del av min yrkeskarriär haft förmånen att jobba i internationella företag där engelska är koncernspråk. Vi svenskar betraktas ju som rätt hyfsade i engelska språket, speciellt då det gäller ordförståelse och uttal.

Men det är inte alltid som det som sägs speglar vad som egentligen menas. Jag har i min skrivbordslåda en liten ordlista som guide för samtal och diskussioner med britter (och amerikaner) som ju har engelska som modersmål.

Läs mer »The Anglo-Swedish translation guide

NPS – några reflektioner

NPS with loudspeaker

I mitt förra blogginlägg ”Rekommendera till en vän” tog jag upp bakgrunden till mätning av kunders lojalitet med Net Promoter Score, NPS [2]. Metoden är enkel att använda och mycket populär bland kommersiella företag och offentliga verksamheter. Men som alla metoder som bygger på relativt enkla modeller har den också sina svagheter. I detta inlägg delar jag med mig av några reflektioner och viss kritik till NPS-metoden.

Läs mer »NPS – några reflektioner