Hoppa till innehåll

Dax att utse ”Årets svenska intraprenör”.

Intraprenör

En betydande del av det välstånd vi skapat i Sverige har möjliggjorts av ett antal banbrytande innovationer. Vi känner väl till våra stora, ambitiösa entreprenörer som lagt grunden för ett antal framgångsrika företag. Men det som inte uppmärksammas i tillräcklig omfattning är de nya innovationer och kontinuerliga förbättringar som görs i det tysta inne i företagen.

Några väl kända är entreprenörer:

 • Ingvar Kamprad: IKEA
 • Daniel Ek: Spotify
 • Markus Persson: Minecraft
 • Erling Persson: H&M
 • Gustaf Dalén: Fyren (AGA)
 • Alfred Nobel: Dynamiten (Nobel)
 • Gustaf de Laval och Oscar Lamm: Separatorn (Alfa Laval)
 • Sven Wingquist: Precisionskullagret (SKF)
 • J.P. Johansson: Skiftnyckeln (Bahco)
 • Erik Wallenberg: Tetraeder (Tetra Pak)
 • Gustaf Erik Pasch: Säkerhetständstickan (Svenska Tändsticks Aktiebolaget)

Några mindre kända är:

 • Nils Alwall: Konstgjorda njuren (Gambro)
 • Gideon Sundbäck: Förbättring av blixtlåset
 • Carl Richard Nyberg: Blåslampan (Sieverts)
 • Andreas Tengwall: Gaffelpärmen (Esselte)
 • Rune Elmqvist: Pacemakern (Siemens Elema)
 • Gunnar Engström: Respiratorn (Engström Medical)
 • Frans Lindqvist: Fotogenköket (Primus)
 • J.P. Johansson: Rörtången (Bahco)

 

Glömda innovatörer

Det spelar ingen roll hur fantastisk den ursprungliga innovativa produkten är om den inte vidareutvecklas. Alla bra produkter kommer att konkurrensutsättas, även om de är skyddade med patent. Konkurrenter kommer att försöka kringgå eventuella immateriella skydd för att kunna erbjuda en bättre lösning till lägre kostnad. För eller senare hinner de ikapp. Det räcker inte att enbart bevaka kända konkurrenter. Risken är nämligen stor att det dyker upp helt nya konkurrenter med en helt ny teknologi, tjänst eller affärsmodell. Därför måste företagen inom sig skapa en entreprenöriell kultur som främjar kreativitet, innovation och ständig utveckling.

Vad är en intraprenör

En intraprenör är en ambitiös och nyskapande person som tar ansvar för och driver utveckling, förändring och innovation. Intraprenören har många likheter med en entreprenör, men intraprenören väljer att verka inom en befintlig organisation istället för att starta och driva ett eget bolag.

Intraprenören är uthållig (envis), passionerad och går till jobbet för att driva förändring och utveckling av produkter, affärsmodeller, processer, organisation m.m. Det är ofta en person med stor social kompetens som har förmågan att sälja in nya idéer och få företagets olika delar att samarbeta. Intraprenören är engagerad, nyfiken, uppdaterad på nya ankar och idéer som kommer utifrån för att sedan kunna applicera dessa i företaget. Han eller hon är inte heller är rädd för råd och att ta in hjälp utifrån.

Intraprenörer finns inom alla delar av företaget och det gäller att uppmärksamma allas bidrag – både små och stora. Det kan t.ex. gälla ett förbättrat sätt att producera en viss komponent, hur man enkelt bokar konferensrum, en innovativ förbättring av en befintlig produkt eller en ny innovativ affärsmodell.

Exempel

Läkemedlet Losec, som utvecklades inom Astras dotterbolag Hässle, blev ett godkänt läkemedel 1992. Fyra år senare motsvarade Losec nästan hälften av Astras försäljning. Men vilka som står bakom utvecklingen av Losec är för många höljt i dunkel.  Utvecklingen av Losec är nämligen ett utmärkt exempel intraprenörskap och som skedde i ett tight team med kompletterande specialiteter från Hässle och kliniker på sjukhus. Det kreativa klimatet inom FoU var förutsättningen och det var intraprenörer som med envishet drev projektet i upp och nedgång både akademiskt och industriellt. Företagsledning var nära att lägga ned projektet vid flera tillfällen, men när Losec blev en succé beskrevs Losecprojektet som ett ”välriktat utvecklingssteg i en industriell affärsplan”. Ingenting kunde alltså vara mer fel. Det var ett team av intraprenörer som lyckades ta fram att det är ett bra läkemedel med en hög effekt och få biverkningar.

Tongivande personer inom projektet var bl.a. Ivan Östholm, Björn Folkow, Lars Olbe och Arvid Carlsson. Enligt uppgift från Ivan Östholm fick inte någon av de inblandade forskarna extra ersättning för sina insatser (ref. Akademiliv).

Intraprenöriell kultur

Om inte företagen kan skapa en kultur med rätt förutsättningar för intraprenörer finns risken att de lämnar företaget för att antingen börja hos en konkurrent eller starta upp ett eget konkurrande företag. Här några av mina erfarenheter och tankar hur kan bolaget kan skapa förutsättningar för intraprenörer:

 1. Uppmärksamma intraprenörer och ge dem tid och utrymme att utveckla sina idéer.
 2. Utveckla (revitalisera) system och processer för ersättning till dem som kommer med nya idéer. Ersättning för nya idéer t.ex. ska inte enbart omfatta förbättring av fysiska produkter som leder till nya patent. Även idéer och innovationer som avser nya processer, sätt att jobba, affärsmodeller, hjälpmedel m.m. måste omfattas. Smått som stort.
 3. Instifta ett pris och utse årets intraprenör inom bolaget. Det kan även vara flera priser för innovation inom olika delar av företaget, t.ex. ett pris för en teknisk innovation, ett för  administrativa processer, ett för ett nytt innovativt kunderbjudande etc.
 4. Tillåt misstag och gör det möjligt att snabbt gå från tanke till handling för att testa om idéen håller (fail fast).
 5. Om det gäller större, banbrytande idéer bör intraprenören få möjlighet att skapa ett eget team för att tillsammans med andra ta ansvar för att vidareutveckla sin idé. Det kan t.o.m. vara värdefullt om teamet under en begränsad tid fysiskt isoleras från den övriga verksamheten. Men man inte behöver gå så långt som när Steve Jobs utvecklade den första Macen och satte upp en piratflagga på sin teamlokal. Titta också om det t.o.m. är lämpligt att flytta teamet till en kreativ miljö utanför bolaget, t.ex. till en företagskuvös eller ett företagshotell med innovativa företag (typ Epicenter, Hyperisland).
 6. Om den nya idéen leder till nya affärer är en bra metod för ökat engagemang att bokföringsmässigt upprätta ett virtuellt bolag inne i det befintliga bolaget. Det kan exempelvis vara en Business Unit med där intraprenören får fullt ansvar både resultaträkning och balansräkning. En Business Unit är dessutom en bra träningsplattform för kommande vd:ar.
 7. För större innovationer och förändringar som leder till helt nya affärer kan det vara lämpligt att sätta upp ett nytt dotterbolag. Där finns också fler möjligheter att skapa motiverande belöningssystem för nyckelpersoner.

 

Pirate Flag

 

Slutsats: En Intraprenörsgala

Det finns ett sort antal nationella priser och utmärkelser för entreprenörer som driver egna företag. På liknande sätt måste vi skapa ett antal nationella priser för intraprenörer inom olika områden eller branscher, exempelvis: ”Årets svenska intraprenör inom IT”, ”Årets Svenska intraprenör inom Sjukvården” eller ”Årets Svenska intraprenör inom Bank & Fanans”.

Red Carpet

Bilder från Shutterstock och Adobe Stock.