Hoppa till innehåll

Kontakt

Frågeställningar

Behöver du råd om vilken väg du ska välja i din affärsplanering? Eller behöver du veta hur du ska skapa värde i din verksamhet? Här är några exempel på situationer där du kan behöva oberoende, extern rådgivning:

 • Uppdatera verksamhetens tre- till femåriga affärsplan.
 • Förstärka och komplettera styrelsen.
 • Ta fram ägardirektiv till styrelsen.
 • Diskutera och ta fram aktieägaravtal.
 • Värdera ditt bolag eller verksamhet.
 • Förstå vad som höjer respektive sänker värdet på din verksamhet.
 • Starta förberedelser för att sälja ditt bolag eller verksamhet.
 • Projektleda en försäljning av hela, eller delar, av din verksamhet.
 • Hjälp att hitta rätt rådgivare vid förvärv eller försäljning av verksamheter.
 • Hitta rätt investmentbank, legal rådgivare, eller olika konsulter för Due Dilligence.
 • Coaching för att du ska utvecklas som ledare och för att nå dina mål.

Flexibilitet

I dessa situationer erbjuder jag råd och hjälp. Vi går igenom och analyserar din specifika situation. Jag anpassar självklart mitt engagemang så att det passar dig, din verksamhet och din budget. Du har full flexibilitet att ändra, utöka, minska eller avbryta uppdraget. Det kan avse enstaka timmar där du vill ha rådgivning – en second opinion – i en enskild fråga. Det kan också avse mer omfattande engagemang, som till exempel styrelseuppdrag, framtagning av en affärsplan, förberedelser för avyttringar eller som coach. Om, och när du vill, får du en detaljerad specifikation över nedlagd tid och kostnader.

Veta mer?

Fyll i kontaktinformationen nedan och beskriv vad du vill ha hjälp med. Besök också gärna min hemsida vestadil.com.

[contact-form][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’url’/][contact-field label=’Beskriv din fråga’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]