Hoppa till innehåll

Ovanlig vår för årsavslut

Våren är tiden för bolagstämma i de bolag som har sitt finansiella år lika med kalenderåret. Men just denna vår 2020 härjar Coronaviruset och vi ska alla undvika större folksamlingar för att minska risken för smittspridning. Detta ska även bolagen ska respektera, vilket medför att det är svårt att hålla årsstämman som vi är vana vid. Samtidigt finns lagkrav på att ordinarie bolagsstämma måste genomföras inom en viss tid, samt att den måste äga rum på orten där bolagets styrelse har sitt säte.

Hur ska man lösa detta problem på bästa sätt? StyrelseAkademien har tittat på fyra alenternativ:  

  • Skjuta upp i tiden
  • ”Pappersstämma”/per capsulam
  • Begränsa antalet deltagare på fysiskt möte
  • Hybridstämma

Besök StyrelseAkademiens webbplats för mer utförlig beskrivning av alternativen och vad små- och medelstora bolag bör tänka på i dessa onormala tider.