Hoppa till innehåll

Trump, Brexit och Världen 2017

Varlden 2017 Magazine

Vi är redan en bra bit in på det nya året 2017 och en bra start i januari är Dagens Industris konferens Världen. Årets konferens Världen 2017 hölls på Berns den 26 januari.  Det är självklart alltid omöjligt att förutse hur ett nytt år ska utvecklas och 2017 är inget undantag. Vi har ett spännande – för att inte säga skrämmande – år framför oss.

I år dominerades konferens av bedömningar och spekulationer om Trump, vilka beslut som han kommer att fatta och vilka konsekvenser besluten kan komma att få. Efter bara en vecka som president har han fattat flera av de beslut som han lovade under valkampanjen, t.ex. att påbörja bygget av muren mellan USA och Mexiko, att lägga ned Obama Care samt att stoppa och bryta handelsavtal. Det är också intressant att notera att under förra årets konferens Världen 2016 nämndes Donald Trump bara en gång.

Romansen Putin och Trump blir kort

Margot Wallström

Årets inledningstalare var Margot Wallström. Enligt henne är säkerhetspolitiken, handelspolitiken och klimatpolitiken tre viktigaste frågorna för EU att bevaka i sina relationer med USA. Inom alla dessa tre områden har Trump varit tydlig med att han avser att genomföra betydande förändring.  Det jag tar med mig från Margots tal är:

 • Sverige och EU måste ta Trump på orden och på allvar. Presidenten Trump kommer att agera som kandidaten Trump. Vi får en transaktionsinriktad politik på bekostnad av en värdebaserad politik.
 • Trump kommer inte att kalla sig feminist och cykla till jobbet. Det finns en stor risk att USA väljer att inte fullfölja sina åtaganden i klimatavtalet från Paris.
 • Trump vill göra ”USA great again” men han glömmer att USA har blivit ”great” genom sin öppenhet och tolerans.
 • EU:s inre marknad består av 500 miljoner konsumenter. Cirka 70% av den svenska varuexporten respektive varuimporten går till och kommer från EU:s inre marknad.
 • Då USA fokuserar på sina inre angelägenheter kommer uppstår nya politiska konstellationer. Här är både Kina och Ryssland bredda att stärka sina positioner.
 • Även om det uppstår en romans mellan Trump och Putin så bli den kort.
 • Vi måste fortsätta att vårda vårt samtalsklimat och respektera motparten. Vi ska inte börja använda alternativa fakta.
 • Sverige har precis inträtt som ny medlem i säkerhetsrådet för att verka för fred och säkerhet i världen. Vi ser en ökad isolering och polarisering mellan länder i en alltmer komplex och sammankopplad värld. Detta kan leda till ökade spänningar i Rysslands och Kinas närområden.
 • Det är viktigt att jobba mer med förebyggande konflikthantering: ”If you think prevention is expensive? Have you ever tried war?”
 • Vår framtid är inte ödesbestämd – det är vi som bestämmer. Vi ska överlämna en bättre värld till våra barn.

Direkt från New York

Peter Fellman gav oss en intressant direktrapport från USA. Han konstaterade att Trump aldrig sover. Han ger ut nya exekutiva order fram till midnatt och börjar Twittra klockan fem på morgonen.

Peter kunde inte förstå att Trump kunde bli president med allt han sade och gjorde under kampanjen. Men det är ett inte ett enat USA och Trump har rätt i att även medierna i USA är splittrade och vinklade. Jämför bara FOX News och CNN. Peter tro nu att vi bör förbereda oss på att Trump kan bli kvar under åtta år – trots att Trump är naivistisk fåfäng med diktatoriska drag och som vill bli filmad i vita rummet.

Trump är den mest obundna presidenten som funnits. Enligt Peter så bryr sig Trump inte om resten av världen, det är America First som gäller. Hans regering består av sjutton (17) vita män som alla betraktas som hökar. Viktiga personer i Trumps uppställning är vice presidenten Mark Pence och utrikesministern Rex Tillerson.

Peter tror att Trump kommer att fokusera på USA:s ekonomi bl.a. med stora investeringar i infrastruktur. Med ett fokus på ekonomin kommer nog Trump att undvika att starta nya krig eftersom de enorma kostnaderna för krig skulle dra ned tillväxten. Han kommer att fokusera enbart på bilaterala avtal mellan länder och undvika globala överenskommelser. Peter noterad också att USA:s statsskuld överstiger 100% av BNP och att Kina är en av landets största långivare. Intressant!

The mood of the people

Alasdair

En annan intressant och återkommande talare är Alasdair Ross från The Ecomoist. Han rubrik var ”Trump, Brexit and other earthquakes”. Detta jag tar med mig:

 • Den världsordning som etablerades efter andra världskriget är under press och vi har sett en ökning av det politiskt extrema. Centrum i politiken (och våra värderingar) har tvingats dra sig mot höger för att kunna möta de extrema högerkrafterna. Men då partierna i mitten samlar sig för att möta extremhögern tappar de sin identitet och riskerar att försvagas.
 • EU står inför stora prövningar och förändringar under 2017. Brexit kommer att realiseras och i Frankrike finns risk att Marie Le Penn blir president.
 • Vi har underskattat ”the mood of the people” i ett flertal opinionsundersökningar vilket lett till stora överraskningar i flera val.
 • Entreprenörsandan påverkas vanligtvis inte av politiken. Entreprenörer hittar alltid nya möjligheter – även i dåliga tider.
 • Globala företag har under lång tid försökt sänka sina kostnader genom att flytta sina verksamheter till lågkostnadsländer (offshoring). Nu vill man korta ner och effektivisera sina logistikkedjor genom att flytta hem produktion, vilket går han-i-hand med Trumps intentioner (inshoring). Detta kan leda till helt nya M&A-aktiviter om globala företag avyttrar sina utländska företag. Här ser Alasdair en möjlighet att kinesiska företag tar ett steg framåt och blir de som köper.
 • USA med Trump som president är inte längre en av världens främsta demokratier. Men Trump är inte orsaken till detta. Han är snarare ett symptom på den under en längre tid ökade misstron mot politiker, institutioner och media.
 • Vi måste ta Trump på största allvar trots att han är en barnslig slav till sitt ego och som reagerar känslomässigt.

Ett EU i förändring kräver ett nytt ledarskap

[metaslider id=2350]

 

Många kloka och inspirerande inlägg gjordes under eftermiddagens paneler. Här delar jag med mig av några:

 • En konsekvens av att USA minskar sitt engagemang inom NATO kan bli att Trump lovar Putin att inte NATO skall utvidgas. Det skulle i så fall innebära att inte Finland eller Sverige kan söka medlemskap om länderna skulle vilja gå med i NATO.
 • Frågan är om den börsuppgång vi sett som en Trumpeffekt drivs av långsiktiga investerare som tror på framtiden eller av kortsiktiga placerare som så snart det går tar hem vinsterna. Osäkerheten är stor.
 • Trumps värderingar stämmer inte med de värdering vi har i de nordiska länderna. Tyskland och Merkel kommer att bli alltmer tongivande både inom EU och i världspolitiken.
 • De dynamiskt växande storstäderna får allt större betydelse. Vi kan konstanter att New York inte vill ha Trump som president och att London inte vill lämna EU.
 • Inkomstskillnaderna i samhället har under de senaste tjugo åren ökat, vilket är en av orsakerna till ett folkligt missnöje, ökat gehör för populistisk och extrem högerpolitik. Trump är t.ex. ett symptom på att medelklasserna inte fått ta del av en ökad välfärd. För att stoppa denna utveckling måste vi måste minska inkomstskillnaderna och fördela tillväxten mer jämlikt.
 • Kina blir allt starkare. Xi Jinping talade på Davosmötet om vikten ökad frihandel medan Trump vill frångå frihandelsavtal och fokusera på den handel som i första hand är bra för USA. Men vi måste komma ihåg att alla sunda affärer bygger på ett win/win förhållande.
 • Brexit är en chans för EU till förnyelse och ett nytt politiskt ledarskap.

Slutsats – 2017 innebär inte bara risker utan också möjligheter

Vi som jobbar med företag är vana vid att begränsa våra bedömningar om framtiden till affärsrisker i direkt anslutning till våra företag, dessa marknader och konkurrenter. Under de senaste åren har det blivit allt viktigare att försöka förstå hur stora lokala, regional och global politiska förändring påverkar våra företag. Vid ingången av 2016 kunde var det ingen som trodde på att Brexit skulle bli verklighet eller förutsåg att USA skulle välja Donald Trump som ny president.

Vi måste inse realiteterna och sluta förvånas över hur det kunnat bli som det är. Det viktigt att inte enbart fokusera på risker och hot utan även på möjligheter. Ledande företag ser ofta nya möjligheter där andra bara ser risker. Vi ska därför utnyttja de möjligheter Brexit innebär för våra företag. Och vad innebär Trumps satsning på infrastruktur i USA? Vilka möjligheter uppstår på EU:s inre marknad i den förändring och utveckling som sker inom EU?

Men att se möjligheter även i svåra tider betyder inte att vi ska avstå från att stå upp och kämpa för våra värderingar och det vi tycker är rätt.

 

Yes, we can!

Bonusvideo.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *