Hoppa till innehåll

C-suite

Tre bokstäver på chefen Med C-suite menas förkortningar av toppchefernas befattning och position i ett företag och som härstammar från USA. Förutom vd (CEO) omfattas… Läs mer »C-suite

Affärsplanering

Utifrån-och-in

En affärsplan är både en övergripande och en ingående beskrivning av ett företags verksamhet. Planen innehåller en beskrivning av bolagets affärsidé, strategier för olika verksamhetsområden, aktivitetsplaner, resursbehov och finansiella planer.

Kreativ process

Kreativ process!


Det är viktigt att förstå hur bolaget är positionerat –  eller hur bolaget ska positionera sig – på marknaden. En utifrån-och-in analys är därför en bra start. Man börjar med att analysera marknaden, branschen och de kunder bolaget vänder sig till. Man analyserar vilket problem som bolaget löser med sitt erbjudande och vilket behov tillfredsställs.

Läs mer »Affärsplanering

Exit – försäljning

 Exit_cropÖvergripande plan

Om du avser att sälja ditt bolag (exitera) ska du börja planeringen i god tid. Övergripande förberedelser bör starta tre år innan försäljningen och en exitprocess med en detaljerad projektplan bör starta cirka ett år innan.

Läs mer »Exit – försäljning

Värdeskapande

  • av

Förutsättning för tillväxt beror på bransch? Nej, förutsättningar för tillväxt är inte beroende av bransch. Tillväxten och värdeskapande varierar nämligen fem (5) gånger mer inom… Läs mer »Värdeskapande

Styrelsen

Ägarnas förlängda arm

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ i strategiska och taktiska frågor, om vi undantar bolagsstämman. Den har fått förtroendet att förvalta och utveckla bolaget på bästa sätt för att skapa värden för i första hand ägarna, men också för andra intressenter.

Board

Styrelsen skall, utifrån ägarnas direktiv, se till att affärsplanen realiseras och samtidigt ta hänsyn till bolagets bästa i den situation som bolaget befinner sig. Att ha rätt styrelse är helt avgörande för verksamhetens utveckling. Den ska vara sammansatt av personer med olika erfarenhet, kompetens och personlighet som passar för den situation och fas som bolaget befinner sig i. Det är den samlade kraften i styrelsen som är avgörande för ett framgångsrikt styrelsearbete. Det är viktigt att det är högt i tak och att alla frågor blir ställda.

Läs mer »Styrelsen