När skapar riskkapitalisten värden

Tre faser

Det är uppenbart att en riskkapitalister skapar värden under den tid man äger ett bolag. Men värden i bolaget och för aktieägarna skapas inte enbart under ägandetiden utan i tre huvudsakliga faser:

  1. Vid investering.
  2. Under ägandetiden.
  3. Vid exit.Due Diligence

1. Vid investering

Investeraren gör en mycket grundlig analys av bolaget man avser att investera i . Det görs i en s.k. DD (Due Dilligence). En DD kan delas in i följande områden:

  • Kommersiella frågor. Här analyseras marknaden, konkurrenter, positionering, kunder m.m.
  • Finansiella frågor. En genomgång av bolagets finansiering, balans & resultaträkningar 3-5 år tillbaka i tiden, kassaflöden, marginaler, m.m.
  • Legala frågor. Analys av patent, varumärken, pågående konflikter, viktiga avtal m.m.
  • Personal. Bedömning av ledningens förmåga att leverera affärsplanen, nyckelpersoner, resultat från personalenkäter, m.m.
  • Ägandet. Vilka är ägarna och vilka säljer, hur mycket av bolaget är till salu, m.m.
  • CSR (Corporate Social Responsibility). Analys av hur bolaget beter sig på marknaden blir alltmer viktigt avseende på bl.a. moral, etik, miljö och mångfald.

Det pris man betalar för aktierna i bolaget är naturligtvis avgörande för om det ska bli en bra affär eller inte. Baserat på resultatet från DD:n görs en uppskattning och beräkning av vad marknadsvärdet är och vilket pris som är rimligt att betala.

Sist men  inte minst är ”timing” av mycket stor betydelse för investeringens utveckling och värde. Ifall man gör investeringen vid fel tidpunkt i bolagets livscykel eller på toppen av en konjunkturcykel är risken stor att man inte får den avkastning man tänkt sig.

2. Ägandeperioden

Under denna period, som är 5-7 år, ska bolagets affärsplan realiseras. Det är helt avgörande för bolaget utveckling att man har den styrelse och ledning som kan realisera affärsplanen. Affärsplanen är dock ett levande dokument. Det är därför viktigt att styrelse och ledning anpassar affärsplanen och bolaget inriktning när det behövs.

3. Exit

En väl planerad försäljningsprocess skapar ytterligare värde på toppen av det som skapats under ägandeperioden.

Läs mer under Exit.

Bild: Shutterstock.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.