Hoppa till innehåll

Från ordningsperson till ledare

Papper i ordning

Som ordförande har du det formella ansvaret – och befogenheterna – att skapa och upprätthålla ordning och reda samt formalia kring styrelsearbetets form och innehåll. Men styrelseordföranden har över åren fått en alltmer mer framträdande roll där ledarskapet särskiljs från ordförandeskapet. Att skapa ett lag av styrelsen och säkerställa att styrelsen blir en strategisk resurs för företaget förutsätter en annan typ av kapacitet och andra kvaliteter och som inte automatiskt kommer med den formella rollen som ordförande.

Omvärlden blir alltmer komplex och förutsättningar för verksamheten förändras snabbt, vilket gör det allt svårare för styrelsen att manövrera rätt. För att kunna belysa frågeställningar från olika håll i en föränderlig värld är situationsanpassad mångfald avgörande i många styrelser. Mångfald berikar och styrelsen kan på ett bättre sätt fullgöra sitt ansvar inom fler områden och situationer. Det behövs bredd, djup och olika personligheter. Men att skapa ett lag i en styrelse i med mångfald är ytterligare en utmaning för ordföranden. Globaliseringen och ordförandes roll i multikulturella kontexter för även det med sig ökade krav på öppenhet i kommunikation internt och externt.

Ledarskapet i rollen som ordförande förutsätter en förmåga att skapa förtroende i styrelsen, hos företagsledningen och ägare. Ett förtroende som krävs för att accepteras som ledare och ett ledarskap man inte får utan som måste erövras. Detta är en uppgift som kräver särskilda ledarskapskvaliteter. Det handlar om en förmåga att skapa att skapa ett lag av styrelsen och ett arbetsklimat som frigör energi. Ordföranden har en särställning och måste se att styrelsens kompetens fullt ut tas tillvara och ansvara för inspirerande lärandeprocesser som gör styrelsen till ett högproducerande team som driver strategisk förnyelse och innovation.

Det handlar med andra ord om team-productivity och board-leadership, där styrelsens har ett kollektivt ansvar och där ordföranden har en central ledarroll i skapandet av ett klimat som gör styrelsen som gruppen produktiv i olika situationer.

Referens: Ingalill Holmberg, Suzanne Liljegren, Ingela Sölvell, 2021, Styrelseordförandes roll och funktion för strategisk förnyelse och innovation.