Hoppa till innehåll

Världens bästa vd 2015

 

Graf and CSR

Harvard Business Review (HBR) utser varje år de 100 vd:ar som de bedömer vara de bästa företagsledarna i världen. Så också 2015.  I underlaget ingick 907 vd:ar från 896 bolag och som representerade 46 nationaliteter från 30 länder. Urvalet baseras på S&P Global 1200. Detta index omfattar de bolag som står för cirka 70% av värdet på alla världens börser.

Resultatet för 2015 blev intressant och inspirerande då en något oväntad vd tog första platsen.

Utvidgning

I tidigare års bedömning och val av årets vd har HBR:s undersökning baserats enbart på finansiella data – avkastning till aktieägarna och tillväxt i börsvärde. Men för utvärderingen för 2015 har HBR lagt till nya parametrar som mäter bolagens engagemang inom ESG (environment, social, governance).

För att få trovärdiga och jämförbara data för de mer kvalitativa bedömningarna inom ESG anlitades Sustainanalytics. I utvärderingen viktas bolagens finansiella data relativt ESG-engagemang 80/20.

Men trots att finansiell data värderas fyra (4) gånger högre än ESG-data ledde utvidgningen till stora, överraskande förändringar i topp 100-listan. Om  enbart finansiella data tas med toppar Amazons vd Jeff Benzon listan – precis som han gjorde 2014. Men på grund av Amazons relativt låga ESG-poäng ramlar han ned till plats #87.

Det är för övrigt intressant att se att Swedbanks f.d. (just nu avgående) vd Michael Wolf hamnar på en nionde plats.

Representativ obalans

De är få kvinnor bland de 100 bästa företagsledarna – endast tre kvinnor finns med på listan för 2015. Denna obalans är tyvärr representativ. Endast 3% av de verkställande direktörer i de bolag som ingick ut utvärderingens S&P 1200 index var kvinnor (2).

Oväntad vinnare

Den som hamnar på första plats är danska Novo Nordisk vd Lars Rebien Sörensen. Han kniper första platsen dels på grund av bolagets finansiella prestationer och dels på grund bolagets djupa engagemang i miljö- och sociala frågor.

Vinnaren Sörensen hamnar på sjätte plats även om enbart finansiella data tas med. Men med tillägget ESG hamnar han i topp. Den fina finansiella utvecklingen och det värde bolaget skapat för aktieägarna har bl.a. underbyggts av att bolaget vågat ta det strategiska beslutet att enbart fokusera på behandling av diabetes.

Novo Nordisk har idag en dominerande ställning på marknaden för behandling av diabetes med en global marknadsandel på nästan 50%. Den globala tillväxten inom diabetes har i sin tur bidragit bolagets ökade försäljning och värdetillväxt. Uppskattningen idag är att nära 400 miljoner människor är drabbade av någon form av diabetes (1).

Varför får Novo Nordisk höga poäng för sitt ESG-arbete? Huvudorsakerna är dels beslutet att erbjuda insulin med stor rabatt till patienter i utvecklingsländer, och dels bolagets ansvarsfulla policys om djurförsök.

Inspirerande insikter

I sitt novembernummer gör HBR även en längre intervju med Sörensen. Hela intervjun är mycket inspirerades och väl värd att läsa (1). Några saker jag tar med mig från intervjun är (fritt översatt).

 • Sörensen menar att orsaken till att han hamnar på första plats är tur. Som vd tar du över ledningen av bolaget från din företrädare. Du kan ärva ett dåligt eller ett bra bolag.
 • Han anser att utmärkelsen för den bästa vd:n i världen inte enbart omfattar honom. Det är ett amerikanskt synsätt. Sörensens ser sig själv som en ledare av ett team som tillsammans skapar ett av världens bästa bolag.
 • På frågan om bolaget är alltför beroende av att behandla en sjukdom svarar han att man ska göra det man är riktigt bra på. Diversifiering innebär nytt kunnande, ny teknik, nya regulatoriska krav samt förändrad försäljning och distribution.
 • Men vad händer om diabetes botas? Sörensen menar att om de är med och botar diabetes och en stor del av affären försvinner kan de ändå vara stolta. Då har bolaget bidragit med något som inget annat läkemedelsbolag lyckats med. Det skulle vara fantastiskt, menar han.
 • Sörensens syn på CSR (Corporate Social Responsibility) är det inte är något annat än att maximera bolagets värde, men över en lång period. Han menar att om vi försätter att förstöra vår miljö införs nya skatter, regler och lagar, vilka i sin tur innebär ökade kostnader och högre energipriser. Detsamma gäller för sociala frågor. Vi måste ta hand om och respektera våra medarbetare och som del av samhället leva upp till att vara en god medborgare.
 • Sörensen är bland de lägst betalda vd:arna på 100-listan. Men han menar att vd:s förmåga att leda minskar om gapet i ersättning mellan vd och medarbetare blir alltför stort. Bolagets mål är sammanhållning och samarbete.

Konklusion

Det är fantastiskt spännande och inspirerade att se att vinnaren är en vd som ser sig själv som en ledare för ett team, och som med modiga strategiska beslut, tydliga värderingar och djupa sociala engagemang skapat ett fantastiskt lönsamt bolag. Och ett bolag som samtidigt strävar efter att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare.

Och vad passar bättre som avslutade konklusion än Sörensens uttalade: “The business of a business is business – but in a longer perspective”.

1) HBR, november 2015.

2) HBR, januari, 2016.

3) Bilder: Montage med bilder från Adobe Stock.

2 kommentarer till “Världens bästa vd 2015”

 1. Intressant inlägg Christer! Rankinglistor är om inte annat underhållande och debattskapande.

  På en rankinglista kan ju en befattningshavare för en gång skull åtnjuta omständigheten av att se sig hamna var som helst på en listas intervall av diskreta värden, från nummer ett till sista plats med ingående variablers parametervärden som feedback. I verkligheten har ju intevallet bara två värden, ett (huvudmans förtroende) eller noll (inte huvudmans förtroende).

  1. Tack Mats! Håller med att rankinglistor är debattskapande. Så även denna HBR-lista med ett försök att inkludera ansvarsfullt företagande. I efterföljande HBR-nummer har det varit intressant att följa debattinlägg från läsare och som i huvudsak är positiva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *