Hoppa till innehåll

Coaching – vad, när, hur?

 Coaching color

Vårt samhälle, våra företag och våra yrkesliv förändras snabbt. Det är förändringarna som i huvudsak drivs av ny teknik (t.ex. internet), förändrade attityder och livsmönster. Dessa förändringar leder till en mängd nya möjligheter, men ställer också ökade krav på personlig och yrkesmässig utveckling.

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut och vi själva måste hitta balansen i livet. Detta är något som vi inte är tränade för. Vi är invanda med åtta timmars arbetsdag och där lönen baseras på arbetade timmar. Men allt fler ledande och kvalificerade jobb har oreglerad arbetstid och där månadslön baseras på vad du presterar och inte på hur många timmar du jobbar.

Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Du måste istället ge dina medarbetare förutsättningar för att kunna utnyttja sin fulla potential. De måste hitta sin egen mening för personlig och professionell utveckling och att viljan att ta ansvar.

I en situation med snabba förändringar och ökade krav kan det vara svårt att förstå sammanhanget, prioritera, inse konsekvenser, välja väg, fatta beslut och att sätta upp realistiska handlingsplaner. Det är här har personlig coaching kommer in som ett verktyg och hjälp i den personliga och professionella utvecklingen.

Vad är coaching?

Vi har alltid, på gott och ont, strävat efter att utvecklas – både personligt och professionellt. Livet är i sig en ständig utvecklingsprocess med återkommande utmaningar och möjligheter. Vårt eget ansvar för personlig utveckling är av stor betydelse för framgång. Inför komplexa beslut har vi sedan urminnestider delat problem och funderingar med familj och vänner för att vi ska få nya insikter och vägledning. Om vi behövde oberoende vägledning kunde vi vända oss till exempelvis byåldersmannen eller prästen.

Det är precis detta coaching handlar om: Att någon delar med sig av ett angeläget dilemma och av någon annan får hjälp att se både möjligheter och hinder. Coaching är alltså inget nytt.

Coaching liknas ibland med att ta en person från en plats till en annan, eller snarare från ett synsätt till ett annat. Och den liknelsen är inte ogrundad. Ordet coach härstammar nämligen från ungerskans kocsi och är en namnet på en vagn från byn Kocs. Begreppet har sedan tagit sig över till USA där det använts som en benämning på en transportvagn eller en buss (coach), d.v.s. ett fordon som förflyttar personer från en plats till en annan.

CoachPersonlig coaching är ett samtal, eller serier av samtal, mellan en person (individuell coaching) eller med flera personer (gruppcoaching). Ett coachande samtal kan, som framgått, uppstå på olika sätt och i olika miljöer. Det kan vara din partner, en vän eller en arbetskollega som med frågor ger dig nya tankar och förändrade synsätt. Det är du som bestämmer om ett samtal är ett coachande samtal eller inte.

Professionell coaching

Med professionell coaching menas en strukturerad metod att för att uppnå bestämda mål med samtal som ett verktyg för klientens (den som blir coachad) personliga utveckling. Coaching ska inte förväxlas med rådgivning eller konsultation. Det är inte heller en terapiform. Coaching utgår från det ”friska” och kan sägas vara en metod för utveckling som ligger mellan rådgivning och olika terapiformer.

Inom idrotten

Professionell coaching har sedan länge funnits och varit accepterat inom idrotten. Exempel här är coaching inom individuella sporter som tennis, golf och friidrott. Idrottscoachen har många gånger inte själv varit elitidrottare och det kan synas märkligt att någon som inte kan en sport lika bra som utövaren kan hjälpa honom eller henne att utvecklas. Men en f.d. toppspelare i t.ex. tennis kan inte alltid hjälpa en annan, sämre spelare att nå samma toppnivå som hon/han uppnådde under sin karriär.

Sport coach

Kompetensen hos en bra coach är väsentligt annorlunda jämfört med toppidrottare. Det är nämligen i huvudsak genom strukturerade observationer, motiverade samtal och öppen feed-back som sportcoachen kan göra skillnad för klienten mellan att vara en toppspelare eller en spelare i mängden. Det räcker inte enbart med att vet hur man gör – coachen måste också veta hur man coachar.

I näringslivet

Coaching inom idrotten visade vara ett framgångsrikt verktyg för utveckling och spreds sig därför till andra områden. Under mitten av 1970-talet började idrottscoacher ta med sig sina erfarenheter och utvecklade coaching till ett verktyg bl.a. för personlig och professionell utveckling inom näringslivet. Men det stannade inte där.

Coach Plan

Coaching är idag en etablerad metod för personlig utveckling inom många områden och anpassad för olika situationer. Det är en bransch som växer snabbt och med många utövare. Det finns coacher för musik, sång, teater, tal, relationer, livs- och karriärplanering, bara för att nämna några. Det finns i princip en coach för varje aktivitet och situation – googlar vi coaching får vi 253 miljoner träffar!

Alla former av coaching tycks dock ha en sak gemensamt, nämligen som ett medel för personlig utveckling och förändring där den främsta uppgiften är att göra dig som klienten framgångsrik i din egen utvecklingsprocess. Coachen hjälper dig att:

  • Se det egentliga problemet.
  • Sätta in angelägenheten i sitt sammanhang.
  • Se möjligheter till förändring.
  • Övervinna hinder.
  • Sätta upp realistiska handlingsplaner.
  • Gå från plan till handling.
  • Tro på din egen förmåga.

Coaching inom näringslivet är idag vanligt och ökande, drivet av de snabba förändringarna i näringslivet och samhället. Detta är en lärande process där du som blir coachad ska förvänta dig märkbara förbättringar i personlig effektivitet och bättre balans mellan arbete och fritid. Slutmålet för dig som klient är att du lättare ska kunna fatta och genomföra viktiga beslut.

Hur?

Om du behöver någon att dela angelägna frågor med så kan du naturligtvis i första hand vända sig till någon nära vän, kollega, ledare, chef — eller till din ordförande om du är vd. Men ibland är det värdefullt att vända sig till en utomstående, professionell coach som är helt oberoende av din situation och dina relationer.

Professionell coaching inleds med att du och coachen bestämmer tid och plats för när och var det coachande samtalet ska ske. Ni kan bestämma att ses vid endast ett tillfälle eller under en serie av möten. Det är du som klient som bestämmer när och hur ofta coachning ska ske. Platsen bestämmer ni tillsammans.

Meeting Coach

Även om du kan välja att träffa coachen endast en gång är ändå vanligare att man träffas ett flertal gånger. Ni kan bestämma att träffas under t.ex. en timme med lämpliga mellanrum. Till varje träff tar du med dig en angelägen fråga, ett problem eller dilemma som du vill förändra. Coachen hjälper till att definiera det egentliga problemet och att sätta in det i sitt sammanhang. Du kommer att få titta på både möjligheter och hinder till förändring för att slutligen kunna bestämma dig för realistiska mål och din egen handlingsplan.

Inget problem är för litet – det är du som bestämmer hur angeläget det är. Ett övergripande mål med coachingen är att ge dig nya tankar och förhållningsätt till de problem som du själv väljer att ta upp.

Förtroende

Din coach måste ha ett genuint intresse av att möta människor i olika situationer och tycka om att se sina klienter växa och utvecklas. Coachen är vanligtvis inte specialist på själva frågan (angelägenheten) och dess lösning, utan den som leder utvecklingsprocessen för att du själv ska förstå problemen och alternativa lösningar.

Aktivt lyssnande är coachens främsta verktyg i processen att stödja dig att ta ett eget ansvar för din utveckling och ditt lärande. Din coach ska inte ge direkta råd utan med hjälp av kraftfulla (ibland utmanade) frågor öppna upp låsningar i invanda föreställningar för att ge dig nya tankar, perspektiv och förhållningssätt.

All utveckling och förändring innebär en personlig och mental förflyttning. Vi känner oss osäkra då vi vet vad vi har men inte vad vi får. Coachen måste därför kunna skapa förtroende så att du kan känna dig trygg att i din egen takt ta de steg som behövs för att förändra och nå uppsatta mål. Din coach måste kunna skapa en atmosfär för kreativa, utvecklande och produktiva möten.

Men du ska inte tro att det är en passiv handling att bli coachad. Det är en medveten, aktiv och krävande förändringsprocess. Att bli coachad kräver en stor portion personligt mod eftersom det innebär att våga utforska sig själv, utmana sina synsätt, invanda handlingar och föreställningar. När du som klient väl blivit klar över vad som behöver göras krävs det mod, ambition, energi, uthållighet och tid för att gå från plan till handling. Mellan möten med coachen är det din uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet.

Välja coach?

Coaching är som framgått ett vittomfattande begrepp med många utövare – det finns både kvalificerade och mindre kvalificerade coacher. Om du vill pröva på att bli coachad i din utveckling är det viktigt att du väljer rätt coach och det är helt avgörande att det är en person som du får förtroende för. Du ska också helst välja en diplomerad eller en certifierad coach, d.v.s. en person som genomgått en ackrediterad coachutbildning med både teori och praktik. Begär också att få referenser.

Jag är Diplomerad Coach efter en ICF-ackrediterad utbildning (ICF står för International Coach Federation). Jag coachar i huvudsak personer i någon from av ledande befattning, men jobbar även pro bono med unga, ambitiösa studenter. Om du vill veta mer om hur just jag jobbar som coach är det bara att du droppar mig en e-mail så hör jag av mig till dig.

Hur bli och utvecklas som coach?

Som framgått så är vi alla ibland ”coacher” – som ledare, vän, förälder m.m. Jag har själv lång erfarenhet som professionell mentor och coach för ambitiösa personer i olika situationer. Men jag har även andra professionella roller – som ledare, styrelsemedlem, föreläsare, konsult eller rådgivare – och det kan ibland vara svårt att skilja på rollerna. Jag hade under en tid upplevt att jag speciellt behövde utveckla mina färdigheter inom coaching med en teoretiskt och praktisk utbildning. Mitt mål var att göra mina möten med mina klienter ännu effektivare med hjälp av bättre struktur och fler verktyg. Jag ville dessutom vidareutveckla mitt coachande ledarskap.

Efter en utvärdering valde jag Folkuniversitets kurs för diplomering som ges tillsammans med Novus Coachutbildning och jag är mycket nöjd med både innehåll och kostnad.  Mina förväntningar har mer än väl uppfyllts. Jag har stor nytta av utbildningen inte bara i mina professionella roller utan också i vardagliga, rådgivande samtal med familj och vänner. Stort tack till mina lärare (och coachande mentorer) Marie-Louice Wallin och Susanne Blomberg. Och sist men inte minst ett stort tack till mina inspirerande och utmanade nya vänner från utbildningen.

Coach_alla_crop

Om du själv vill bli professionell coach eller utveckla din coaching är ett bra steg att diplomera dig som coach. Jag kan varmt rekommendera Folkuniversitets utbildning, men det finns självklart fler utbildningar – det är bara att söka på nätet och jämföra. Men var noga med att det är ackrediterade utbildare och kurser.

Sammanfattningsvis

Det finns inom oss alla en längtan att utvecklas och få möjlighet att utnyttja vår fulla potential. Vi människor vill utvecklas, vi är kreativa och vill med rätt förutsättningar ta ansvar för vår egen utveckling och egna handlingar.

shutterstock_167484563

Coaching hjälper oss att bli experter på våra egna angelägenheter och att utnyttja vår inneboende kunskap och kraft som behövs för att vi ska inse vad vi behöver göra för att må bra och lyckas med det vi vill. Coaching är möjligheternas möte och leder, rätt genomförd, till högre livstillfredställelse.

  • Bilder:
  • Shutterstock
  • Adobe Stock

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *