Hoppa till innehåll

Styrelseakademien 25 år

 

Logga

Vi är många som arbetar med ägar- och styrelsefrågor som redan är medlemmar i StyrelseAkademien. Men du som inte är medlem – eller inte alls känner till föreningen – får här lite grundläggande information om StyrelseAkademiens verksamhet. Jag delar också med mig några av mina erfarenheter från att vara medlem.

StyrelseAkademien är en rikstäckande, oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och för dig som önskar utveckla ditt kunnande inom ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Föreningen är en viktig plattform för utveckling av ägar- och styrelsefrågor och bidrar starkt till professionaliseringen av styrelsearbetet.

StyrelseAkademien grundades 1991 och firar under 2016 sina 25-år med ett stort antal event. Medlemsantalet uppgår idag till 6.600 medlemmar.

StyrelseAkademien Sverige består i sin tur av ett antal lokala föreningarna som tillsammans bildar ett rikstäckande nätverk som samordnas i den nationella föreningen. Jag är själv med i StyrelseAkademien Stockhom. Om du vill veta mer så gå in på StyrelseAkademiens webbsida. Här hittar du mer information om medlemskap och kanske en förening nära dig.

Verksamhetsidé

StyrelseAkademiens verksamhet omfattar i huvudsak att:

 • Som opinionsbildare och normgivare främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor.
 • Erbjuda kvalificerad utbildning, kunskaps- och ledamotsförmedling samt andra styrelserelaterade tjänster och produkter.
 • Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

StyrelseAkademien är också en aktiv medlem i ecoDa (the European Confederation of Directors’ Association). EcoDa är den europeiska ”paraplyorganisationen” för bolagsstyrning och en viktig plattform för det europeiska samarbetet i styrelsefrågor. Förutom erfarenhetsutbytet mellan länder är det viktigt att vi bevakar och har synpunkter på nya lagar och regler som beslutas på EU-nivå och som påverkar vår nationella bolagsstyrning. Det innebär bl.a. att vi ibland måste skydda vår Svenska modell (med tydliga roller och tydligt ansvar mellan bolagsstämman, revisor, styrelsen och vd) mot ogenomtänkta förslag om förändringar i bolagsstyrningen.

Varför vara medlem?

Jag har varit medlem sedan 2012 och jag har haft stor nytta med och stort utbyte av medlemskapet bl.a. genom:

 • Utbildningar och seminarier. Jag har varit med på ett antal frukost- och lunchmöten med intressanta förläsare och med möjlighet till nätverksbyggande. Jag har också deltagit i ett tiotal s.k. diplomutbildningar som i tidsåtgång och kostnad passat mig mycket bra.  Nu närmast ska jag gå på diplomutbildningen ”Ta kommandot i digitaliseringen” den 19 april. Jag har även utnyttjat möjligheten att lära mig mer om europeisk bolagsstyrning genom kurser anordnade av ecoDa i Bryssel. Mycket bra!
 • En prisvärd vd- och styrelseansvarsförsäkring som är tillgänglig för alla medlemmar. Jag har lyckligtvis inte behövt utnyttja försäkringen, men den känns trygg att ha ifall man i rollen som styrelsemedlem skulle hamna i en tvist. Att arbeta i en styrelse är som du vet inte riskfritt.
 • Kunskapsbanken där man kan hitta en mängd information om lagar, regler, styrelse- och stämmofrågor. Här hittar man också dokumentmallar, tips på litteratur, nyheter och relevanta artiklar.
 • Kandidatbanken är en värdefull databas om du söker en ledamot till din styrelse. Och du som är medlem och som söker styrelseuppdrag kan även lägga upp din profil och CV. Mina styrelseuppdrag har dock kommit via mitt eget nätverk, och jag har därför själv inte än haft nytta av kandidatbanken.
 • Nätverkande & mingel. StyrelseAkademien ordnar en mängd träffar där det finns möjlighet att utveckla och förnya sitt nätverk. Jag har lyckats knyta en antal viktiga nya kontakter som lett till uppföljningsmöten och också nya affärer. Som medlem är det bara att mingla på!

25-års jubileum

[metaslider id=1867]

 

Som jag tidigare nämnt så fyller StyrelseAkademien 25 år i år. Detta firades med en stor jubileumsfest på Berns den 11 april – och för dig som inte var där får du här ett kort referat från eventet.

Sammantaget var det ett professionellt och välarrangerat event. Konferencier var Företagarnas vd Günther Mårder. Det skötte han utmärkt med bra frågor och kommentarer. Günther är också styrelseledamot i föreningen i Stockholm.

Gunter M (6 av 9)

Günther inledde med att konkludera att vi ärvt ett land som är bättre än det som våra föräldrar tog över. Vår uppgift är nu att lämna över ett ännu bättre land till våra barn. Han insåg också att det är sällan så många styrelseledamöter och beslutsfattare var samlade i ett och samma rum. Det var t.o.m. värt en selfie!

Talare under kvällen var:

 • Alice Theodorescu – politisk redaktör och chef för ledarsidan i Göteborgsposten. Alice TheodorescuHon talade om vikten av mod i styrelserummet – att våga ha och stå för en avvikande uppfattning.  Alice sade också att mångfald inte enbart handlar om att kvotera in fler kvinnor i styrelserna. Mångfald handlar snarare om att göra det möjligt att från olika perspektiv belysa en fråga.
 • Erik Théeden – generaldirektör för FI. Han menade att FI inte alls medverkat till överbyråkratisering av styrelsearbetet och nämnde bl.a. riskhantering och internkontroller som exempel. Erik ThéedenErik menar också att styrelsen i mycket begränsat omfattning kan skapa kulturen i bolaget. Det ansvaret ligger på vd. Han höll med Alice om vikten av mod och gav förslaget att varje styrelse borde ha en ledamot som alltid säger nej :-).
 • Avslutade gjorde Lars-Erik Forsgårdh som är ordförande i Styrelseakademien Sverige och också ordförande i ecoDa. Och för att anknyta till Alices önskan om mod i styrelserummet så har jag har själv gånger beundrat Lars-Erik för hans mod. Han har både som företrädare för Aktiespararna och ordförande i StyrelseAkademien vågat ha och stå för avvikande uppfattningar – speciellt i frågor som  handlat om ansvar, moral och etik i ägandet, styrningen och ledningen av bolag.Lars-Erik ForsgårdhLars-Erik gav en historisk återblick över StyrelseAkademiens 25 år. Styrningen av våra bolag har över åren blivit allt viktigare och styrelsearbetet har professionaliserats. StyrelseAkademiens utbildningar och erfarenhetsutbyten har varit en viktig del i att höja kompetensen inom ägande och styrning av våra bolag. Lars-Erik avslutade med uppmaningen att StyrelseAkademien måste fortsätta att vara en seriös normgivare i den fortsatta utveckling av bolagsstyrningen.

Electric Banana Band med Lasse Åberg, Klasse Möller och Janne Schaffer stod för den musikaliska underhållningen. Bandet, som är äldre än Styrelseakademien, bildades 1980. Vi var säkert många som fick flash-backs till svunna tider med Tarzan, Banarne och Banankontakt.

BananaBand

Med andra ord en mycket trevlig, inspirerade kväll och med ett par nya spännande kontakter i nätverket.

 

Old boys
Christer Nilsson, Lennart Almstedt, Per-Eric Troneus och Lars Wolf.

Nästa blogg

I nästa blogg kommer jag att ta upp CX och UX – som ofta förväxlas med varandra. Jag förklara vad begreppen innebär, hur de hör ihop och vad som skiljer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *