Ägardirektiv

  • av
Avtal

Bild: Shutterstock.

Intentionen

Ett ägardirektiv är ett väl genomarbetat dokument som beskriver vad ägaren eller ägarna vill med sitt bolag –  både på kort och lång sikt. Ägardirektivet är primärt riktat till bolagets styrelse och dess vd, men det har självklart en indirekt påverkan på hela bolagets verksamhet, dess personal och övriga intressenter.

Ägarledda bolag

Ägardirektiv är speciellt viktiga i bolags som leds av en eller flera privata ägare, s.k. ägarledda bolag. I processen med att ta fram direktivet ställs inte enbart affärsrelaterade frågor utan också frågor av mer personlig karaktär, t.ex. vad man vill med sitt ägande. En ägare vill kanske skapa och bygga ett levebrödsbolag som tas över av nästa generation, medan en annan ägare vill så snabbt det går sälja bolaget och realisera uppbyggda värden – casha hem. I denna situation är det viktigt att ägarna enas om en gemensam ägarhorisont, annars blir det en ohållbar situation för styrelsen och vd.

En fråga som är viktig att ta upp är hur ägarna ska agera om det kommer ett bud på bolaget. Finns det t.ex. en budnivå där alla är säljare?

Vägledning för styrelsen

Ägardirektiv i börsnoterade bolag förekommer sällan. Orsaken är att det spridda ägandet gör det svårt att få fram ett för alla ägare gemensamt direktiv. Större ägare kan emellertid ge generella riktlinjer till styrelse och vd, t.ex. i frågor som omfattar mångfald och CSR (Corporate Social Responsibility).

Ett ägardirektiv är också viktigt om styrelsen i ett ägarlett bolag utökas med externa ledamöter. Styrelsen och verkställande ledningen ska inte behöva tveka om ägarnas intentioner med bolaget. Direktivet lägger också grunden för styrelsens och ledningens strategiarbete. Den affärsplan som vd tar fram, och som godkänns av styrelsen, ska spegla ägarnas intentioner. Externa ledamöter i ägarledda bolag ska efterfråga ägardirektiv, helst innan man beslutar sig för att gå in i bolaget styrelse.

Ett ägardirektiv ska inte förväxlas med ett aktieägaravtal, som är ett juridiskt bindande avtal mellan de större ägarna. Avtalet omfattar viktiga ägarfrågor avseende styrning av bolaget, som t.ex. verksamhetens inriktning, hur styrelsen ska tillsättas, när man får sälja aktier och hur större strategisk beslut ska fattas. Men självklart kan det i vissa frågor finnas en överlappning mellan ägardirektiv och aktieägaravtal, vilket betyder att anpassningar måste göras när något av dokumenten ändras.

Processen

Ett ägardirektiv kan tas fram på olika sätt, t.ex. genom en intern process ägarna emellan. Men det är ofta värdefullt att ta in någon extern, och från ägarna oberoende person, som leder och strukturerar processen. Det är viktigt att alla viktiga frågor blir ställda. Det finns ett flertal professionella rådgivare som specialiserat sig på framtagning av ägardirektiv.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.