Hur många uppdrag

  • av

 Roll

gavel_100x1000

Bild: Shutterstock.

Jag får ofta frågan ”Hur många styrelseuppdrag kan man ha”. Svaret beror naturligtvis på bolagets verksamhet, bolagets situation och din egen kapacitet. Ledamotens roll i styrelsen påverkar också den förväntade insatsen – rollen som ordförande kräver 2-3 ggr större insats än det som är normalt för en ordinarie ledamot.

Situation

Som ny (inkommande) ledamot måste du förstå vad som förväntas av styrelsen. Förhoppningsvis finns ett ägardirektiv som ger grundläggande riktlinjer för vad ägaren/ägarna vill med bolaget. Det som i huvudsak avgör förväntningarna på en ledamots insats är:

Bolagets fas i livscykeln: Ett ungt bolag i tillväxt kräver mer tid och aktivt engagemang från sin styrelse jämfört med ett mer moget bolag i en stabil fas.

Bolagets situation: Ett välskött bolag med bra lönsamhet kräver mindre insats än ett bolag i en konjunktursvacka eller i en turn-around situation. Ett bolag i en förvärvs- eller avyttringssituation kräver utökade insatser och flexibilitet från styrelsen jämfört med ett bolag som inte växer med förvärv eller renodlar sin bolagsstruktur.

Bolagets ägande: Ett börsbolag, eller ett bolag som ägs av riskkapitalister, kräver ofta större insats – speciellt från ordföranden – än vad som krävs i onoterade familjeägda bolag.

Hur många timmar

Jag har i en tidigare blogg (”Styrelsens årsplanering”) noterat att i ett ungt bolag (early stage) hålls cirka femton möten och att det i ett mer moget bolag hålls ett tiotal styrelsemöten per år. Med detta som bas gör jag bedömningen att ett ordinarie uppdrag i ett ungt tillväxtbolag kräver en insats på 300 timmar och ett uppdrag i ett mer moget, lönsamt bolag kräver 200 timmar (se specifikation i bilaga: Tid_styrelse ).

Som professionell styrelseledamot måste du även ha flexibilitet för extra styrelsemöten och vara tillgänglig då oväntade problem eller möjligheter dyker upp. Min bedömning är att du bör ha en tidsbuffert på 20 %, i vart fall i de bolag som är i kraftig tillväxt eller är exponerad för stora, strategiska, förändringar.

Konklusion

Five_980x1034Många vill ha en blandad styrelseportfölj, t.ex.  med uppdrag i något ungt teknikbolag, i något mer moget tillväxtbolag och i något börsbolag. Helst ska bolagen vara verksamma i olika branscher. Med en blandad portfölj är min bedömning att 4-5 uppdrag är vad du maximalt hinner med. Speciellt om du är ordföranden i något av bolagen.

Det är idag en allmän uppfattning att ett styrelseproffs parallellt kan sköta ett tiotal uppdrag. Som framgår av ovan gör inte jag den bedömningen. Det är en (omodern) uppfattning som inte tar hänsyn till de allt ökade krav som ställs på styrelsen och dess ledamöter. Jag anser att en ansvarsfull styrelseledamot inte bör ha fler än fem (5) uppdrag – och kanske färre i det fall din styrelseportfölj omfattar flera uppdrag som ordförande.

Om alla som har tio uppdrag minskar ner till fem uppdrag skulle det också på enkelt, och odramatiskt sätt, möjliggöra den nödvändiga förändring (m.a.p. åldersfördelning, kön, nationalitet m.m.) som många styrelser står inför.

I EU:s nya kapitaltäckningsdirektiv (CRD4) finns ett första steg från myndighetshåll att begränsa styrelseuppdragen i vissa samhällskritiska bolag. Reglementet, som trädde i kraft den 1 juli 2014, omfattar bland annat striktare regler för antalet styrelseuppdrag för en person som sitter i styrelsen för ett institut som Finansinspektionen bedömer som systemviktigt. Reglerna innebär att den som t.ex. sitter i styrelsen för en börsnoterad bank får ha högst tre ytterligare uppdrag.

Om du är ägare i ett privat bolag och avser att förändra styrelsen med nya ledamöter ska du vara återhållsam med att ta in ledamöter med alltför många uppdrag. En person med ett stort antal uppdrag kan naturligtvis ha ett omfattande nätverk av inflytelserika personer och som kan vara till nytta för bolaget. Men det är inte mycket värt ifall personen inte har tillräcklig med tid för det aktiva engagemang som ditt bolag kräver. Var därför tydlig med vad du förväntar dig angående den tidsinsats som behövs.

Arvodet

Ökade krav på ett aktivt engagemang och färre uppdrag innebär i sin tur att styrelsearvodet i många bolag måste höjas rejält – t.o.m. fördubblas. Ersättningen måste motsvara de förväntningar på ökad tidsinsats, engagemang, tillgänglighet och legal exponering som ställs på dagens ledamöter.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.