Hoppa till innehåll

Byta verkställande direktör

Uncertain

Bild: Shutterstock.

Styrelsen viktigaste uppgift är att se till att bolaget har rätt vd. Men varför väntar styrelsen ofta för länge med att ta beslutet att avsätta en vd man är missnöjd med? Det enkla svaret är att är ett mycket svårt och stort beslut som får stora konsekvenser i bolaget och för personen det gäller.

Även om innehållet i huvudsak är avsett för bolagets styrelse kan det vara intressant även för dig som är vd för att bättre förstå dels vilka överväganden din styrelse har att göra, och dels vilka förväntningar du kan ställa på styrelsen.

Några viktiga orsaker

  • Att behålla eller avsätta vd är i grunden en förtroendefråga. Det finns ingen skarp gräns mellan förtroende och inte förtroende – det är en glidande skala. Förtroendet för vd kan variera mellan olika medlemmar i styrelsen. Några medlemmar kanske vill vd ytterligare en chans. Här är naturligtvis ordförandens syn på vd mycket avgörande, eftersom vd formellt rapporterar till ordföranden.
  • Olika medlemmar i styrelsen kan ha olika syn på vd:s prestation, vilket leder till att styrelsen inte är enig om att ett byte är nödvändigt. Det är aldrig svart eller vitt och styrelsen avvaktar för att ge vd ytterligare en chans.
  • Styrelsen kan genom ett majoritetsbeslut byta vd, men det är mycket ovanligt att det sker. Vanligt är att hela styrelsen är enig. Diskussioner och överväganden för och emot ett byte kan ta tid innan full enighet nås.
  • Vd är den mest betydelsefulla medlemmen i ledningsteamet, och det är svårt för styrelsen att bedöma vilka konsekvenser ett vd-byte får. Det skapar stor osäkerhet bland alla nyckelperson, speciellt bland dem som vd rekryterat. Styrelsen får räkna med att någon annan i ledning väljer att lämna bolaget. Det kan ske på grund av lojalitet till den vd som avsätts eller att osäkerheten i sig gör att någon väljer att lämna bolaget om ett externt erbjudande dyker upp.
  • Styrelsen betraktar vd som en kollega och vän – speciellt efter lång tid tillsammans. Styrelsen tar stor personlig hänsyn och avvaktar eftersom ett beslut om avsked får stora konsekvenser för vd:s karriär, social status och ekonomiska förhållanden m.m.
  • Det är pinsamt att avsätta en vd i det fall den sittande styrelsen rekryterat VD:n och där rekryteringen visade vara ett misstag. Det tar emot att starta en ny, tidskrävande rekryteringsprocess.
  • Man vet vad man har, men inte vad man får. Resultatet av ett byte är osäkert och det finns ingen garanti att ett byte leder till en bättre vd.
  • För ett mindre bolag är det en stor kostnad med ett vd-byte. Vd är sannolikt den som har högst ersättning i bolaget och kan ha rätt till en eller ett pars årslöner vid avsked. Under en övergångstid måste styrelsen därför räkna med dubbla vd-ersättningar, d.v.s. för en interimslösning och för den nya vd:n som lyfter lön parallellt med den avsatta vd:n.
  • Ordförande, och styrelsen, upplever att man inte varit ärlig och i god tid utvärderat vd:s jobb och gett konstruktiv feed-back. Det kanske inte ens finns utarbetade kriterier för utvärdering, t.ex. KPI:er (Key Performance Indidcator) att mäta mot. Vd:n upplever därför ofta att beskedet om avsked kommer som en blixt från klar himmel och utan någon klar indikation på att styrelsen är missnöjd.

Konklusion

Eftersom ett vd-byte är ett allvarligt beslut, både för bolaget och den person det gäller, måste ett beslut om vd-byte få ta sin tid. Det får aldrig bli ett slarvigt och förhastat beslut! Men styrelsen får inte heller vänta för länge. Då förtroendet väl är brutet måste styrelsen agera, att vänta är skadligt både för bolaget och för den sittande vd:n.

Ägarledda bolag

Ovanstående punkter gäller i huvudsak för bolag med en från ägarna oberoende styrelse och tjänstemanna-vd. I ägarledda bolag, där det finns en (eller flera) tongivande huvudägare, är situationen en annan. Huvudägaren har kanske själv rollen som vd, vilket medför att styrelsen har liten/ingen möjlighet att påverka valet av vd. Huvudägaren/vd är dessutom den som tillsätter styrelsen och man kan som enskild ledamot hamna i en besvärlig situation om man inte är nöjd med vd.

Varningssignaler

Jag kommer i nästa blogg att ta upp varningssignaler som visar på att ett vd-byte kan bli nödvändigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *