Hoppa till innehåll

Rollen som ordförande

Complex Task
Mångfasetterad roll. Bild: Shutterstock.

Rollen som styrelsens ordförande är idag mycket omfattande och komplex. Styrelsen ska titta bakåt på bolagets historiska prestationer och samtidigt bedöma framtida möjligheter och utmaningar.

Bolagets styrelse har en kontrollerande, utmanande och uppmuntrande funktion. Det innebär att styrelsen ska se till att bolaget dels följer lagar och regler, och dels möter förväntningar från bolagets ägare, kunder, leverantörer, anställda, stat, kommun och andra intressenter. Det är detta arbete som styrelsens ordförande ska leda.

Jag kommer i tre blogginlägg att ta upp vad jag anser att rollen som styrelsens ordförande innebär.

I detta första inlägg har jag sammanställt en bruttolista över vad rollen kan omfatta.

I nästkommande blogg tar jag upp vad lagar och regler säger om rollen som ordförande.

I det tredje inlägget delar jag med mig av mina erfarenheter och tankar om ordföranderollen från ett bredare synsätt – ett affärsmässigt, strategiskt och värdebyggande perspektiv.

Inläggen är i huvudsak anpassade för mindre och medelstora bolag som inte är börsnoterade. Jag tar därför inte specifikt upp de krav som börsen eller koden för bolagsstyrning ställer på styrelsen och dess ordförande.

Bruttolistan

Det finns inte ett enda enkelt svar på hur ordförandens roll ser ut. Jag har därför roat med att sammanställa en lista över vad lagar, regler, handböcker, rekryterare och affärspress m.fl. anser att rollen som styrelsens ordförande omfattar.

Ordföranden ska vara:

 • Ordningsman/ordningskvinna
 • Mötesordförande
 • Administratör
 • Förtegsekonom
 • Nationalekonom
 • Privatekonom
 • Bolagsjuridiskt kunnig
 • Ledare
 • Erfaren affärsman/kvinna
 • Operationellt erfaren
 • Branschkunnig
 • Erfaren som ordförande
 • Förhandlare
 • Kommunikatör
 • Socialt kompetent
 • Kontrollant
 • Kravställare
 • Utmanare
 • Broms
 • Påhejare
 • Bollplank
 • Coach
 • Utvärderare
 • Inspiratör
 • Strateg
 • Taktiker
 • Stabil och lugn
 • Drivande
 • Förtroendeingivande
 • Analytiker
 • Ärlig och rak i sin kommunikation
 • Kreativ
 • Rekryterare vd
 • Justerare
 • Firmatecknare
 • Attesterare
 • Utbildare
 • Allmänbildad
 • Engagerad och aktiv
 • Del av flera nätverk
 • Alltid tillgänglig

Listan kan säkert göras både kortare och längre beroende på bolag och situation. Men den räcker mer än väl för att vi ska inse att kraven på ordföranden är mycket omfattande – för att inte säga orimliga.

Det finns naturligtvis ingen person som kan möta alla dessa förväntningar – i vart fall inte vara bäst på allt och samtidigt. En slutsats är ändå att en bra ordförande måste ha ett flertal av dessa egenskaper, kunskaper och erfarenheter, samt måste kunna välja och balansera när och hur de nyttjas.

Nästa blogg

I nästa blogginlägg utvecklar jag mina tankar och erfarenheter baserat på vad lagar och regler säger om rollen som ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *