Styrelsemöten

Aktiespararna krokar arm med riskkapitalister – sätter rättssäkerheten på spel

Aktiespararna har hittat ett nytt och innovativt sätt att finansiera legala processer mot styrelser och ledningar i bolag.  Aktiespararna tar nämligen hjälp av den internationella investeringsfonden Therium för att finansiera en process mot fjorton före detta medlemmar av Swedbanks styrelse och ledning.  Det är ett nytt fenomen i Sverige när stora anglosaxiska riskkapitalfonder går in och investerar i legala processer mot en procentuell andel av det belopp som eventuell utbetalas. I detta fall utlovas Therium 20 % av det belopp som Swedbank erhåller. Therium investerar typiskt sett omkring 170 mkr (15 £m) eller mer per case mot ett förväntat utfall på 6–10 gånger investeringen.

Läs mer »Aktiespararna krokar arm med riskkapitalister – sätter rättssäkerheten på spel
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Styrelsens årsplanering

  • av

Hur många möten?

iPad Calander

Bild: Shutterstock.

Hur ofta ska styrelsen i ett bolag träffas? Det beror naturligtvis på bolagets och verksamhetens situation. Om det är ett bolag i uppstartsfas (early stage) så måste man hålla styrelsemöten relativt ofta – kanske en gång i månaden. I tidiga bolag får man också räkna med minst en extra bolagsstämma per år. Om det är ett mer moget bolag är det vanligt med 6-7 ordinarie möten per år (inklusive bolagsstämma).

Mellan ordinarie möten tillkommer extra möten. Som ledamot får man räkna med ett par extra möten per år – telefonmöten eller fysika möten. Det är kortare men mycket viktigta möten som behandlar en ett par specifika frågor. Extramötet är ofta ett beslutsmöte där styrelsen fattar de beslut som inte kan vänta till nästa ordinarie möte.

Detta innebär att som ledamot i en styrelse får du räkna med:

  • 15 möten per år i ett ungt bolag i uppstartsfas, och
  • 10 möten per år i ett mer moget bolag.

Läs mer »Styrelsens årsplanering

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail